Baan Sabaijai invitert til Lion Club stortreff

Det var svært hyggeligt at vi ble innvitert på det årlige stortreffet for Lion Club som ble avholdt her i That Phanom i går kveld 23 Juni. I overmorgen den 25 juni blir det nok en feiring hos oss på Baan Sabaijai, du er hjertelig velkommen.

Vi dro hjem litt tidligere enn mange andre da vi må være i form til bursdagen til Berit Røhmen ! Da blir det fest kan jeg love dere 😀🥂 Om du/dere er i nærheten den 25 juni så er dere velkommen til festen 😀

Det er omtrent 300 klubber med nesten 8500 Lions-medlemmer i Thailand.

Lions Clubs International er verdens største serviceklubborganisasjon, med 1,35 millioner
medlemmer i 46 000 klubber i 206 land og geografiske områder. I tillegg til sin innsats mot
I å overvinne blindhet har frivilligorganisasjonen engasjert seg sterkt i fellesskapet
tjeneste og hjelpe ungdom over hele verden.

Lions er menn og kvinner som frivillig gir sin tid til humanitære formål. Lionsklubber evaluerer
samfunnets behov og velge tjenesteprosjekter for å møte disse behovene.